Adopteren van beschikbare() giftige slangen in de reptielenopvang Zwanenburg is voorbehouden aan bekende gifslangenliefhebbers. Onbekenden adviseren wij om zich aan te melden bij *ResponsibleWithVenomous en zich te certificeren. De link waar u zich aan kan melden is: https://www.responsiblewithvenomous.com. Zonder certificatie kunnen wij geen giftige dieren meegeven uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen!
Aanmeldingen die via de opvang lopen, genieten een korting op de normale prijzen. Meldt daarom uw aanmelding bij RWV met link naar de reptielenopvang om uw korting te verkrijgen.
Reptielenopvang Zwanenburg is voorstander van verantwoord (gif)slangenbezit en adviseert om gifslangen in een afsluitbare en ontsnappingsvrije ruimte te houden , liefst met 2 toegangsdeuren (sluis) en cameratoezicht. Freehandelen wordt door ons afgeraden vanwege de onnodige risico's die dat met zich meebrengt voor mens en dier.
Zorg ervoor dat uw huisarts op de hoogte is van de exacte soort(en) die u heeft en regel protocollen (eventueel via RWV kant en klaar te verkrijgen).
Zet uw medische relevante gegevens op papier met eventuele allergieën en vooral uw bloedgroep. Hou dit gezamenlijk met het protocol van het dier waar u mee bezig bent op een goed zichtbare plaats , zodat eventuele hulpverleners dit niet kunnen missen bij betreden van de ruimte.
Indien u helemaal nieuw bent in de hobby, adviseren wij zonder meer om contact op te nemen met RWV om de basisvaardigheden te leren die nodig zijn!

(*)momenteel zijn er twee gifslangen aanwezig die NIET beschikbaar zijn voor adoptie!

Adopteren van niet giftige dieren:

Dieren die onder de CITESwetgeving vallen , kunnen geadopteerd worden voor een eenmalig bedrag van €35,-
CITES A bijlage 1 dieren kunnen NIET geadopteerd worden!!!

Dieren die NIET onder de CITESwetgeving vallen, kunnen geadopteerd worden voor een eenmalig bedrag van €15,-

Vereisten voor adoptie zullen afhankelijk van het te adopteren dieren besproken worden ter plaatse. 

 

 

Indien u een of meerdere van onze artikelen op uw eigen site wil plaatsen, dan stellen wij een bronvermelding op prijs.

Indien u een artikel aanpast, gelieve de aanpassing duidelijk te vermelden als afwijkend van origineel artikel!